#همایش_رایگان

فرصت های شغلی و کارآفرینی با کمترین سرمایه در حوزه خدمات الکترونیک و دیجیتال

 ازعموم شهروندان عزیز به ویژه جوانان جویای کار و دارندگان مشاغل جهت رونق بخشی به کسب و کار خود دعوت می شود در این همایش شرکت نمایند.

 

#تقویم_فرهنگی 

#بهارستان_شهر_فرهنگ 

#شهرداری_بهارستان 

#معاونت_فرهنگی_اجتماعی_شهرداری_بهارستان 

#شورای_اسلامی_شهر_بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد