اعزام برندگان سفر مشهد در اجتماع عاشقان امام زمان و اجرای سرود سلام فرمانده

برندگان سفر مشهد مقدس با بدرقه دکتر محمد شبانی شهردار بهارستان عازم سفر زیارتی مشهد مقدس شدند.

enlightenedالوعده وفا

اعزام برندگان سفر مشهد در اجتماع عاشقان امام زمان و اجرای سرود سلام فرمانده

برندگان سفر مشهد مقدس با بدرقه دکتر محمد شبانی شهردار بهارستان عازم سفر زیارتی مشهد مقدس شدند.

#بهارستان_شهر_فرهنگ

#به_استقبال_جشنواره_ملی_شهر_فرهنگ_۲

روابط عمومی شهرداری بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد