بازدیدهای میدانی و پیگیری‌های شهردار و معاونین از روند تکمیل آسفالت خیابان الفت شرقی

گزارش تصویری از تکمیل عملیات اجرای آسفالت خیابان الفت

بازدیدهای میدانی و پیگیری‌های شهردار و معاونین از روند پروژه تعریض ضلع جنوبی خیابان الفت

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد