عضویت شهرداری بهارستان

اطلاعات فردی

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

موضوع ملاقات

شرح ملاقات

جهت ثبت وقت ملاقات با شهرداری بهارستان

اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید

زمان ملاقات مردمی شهردار در روزهای دوشنبه 8 صبح الی 11 می‌باشد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد