مجلس عزای سرور و سالار شهیدان و شهدای دشت کربلا

زمان سه شنبه سوم مرداد ساعت ۷صبح

وابط عمومی شهرداری بهارستان برگزار مینماید

◼️مجلس عزای سرور و سالار شهیدان و شهدای دشت کربلا

 ◼️ویژه بانوان◼️

◼️زمان سه شنبه سوم مرداد ساعت ۷صبح
◾️مکان باغ بانوان شهرداری بهارستان

#بهارستان_شهر_فرهنگ
#در_زیر_خیمه اش_همه_یک_خانواده ایم

https://eitaa.com/sh_baharestan

روابط عمومی شهرداری بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد