مسابقات کشتی جام ولایت

وابط عمومی شهرداری بهارستان با همکاری هیئت کشتی شهر و اداره ورزش و جوانان برگزار می‌نماید

روابط عمومی شهرداری بهارستان با همکاری هیئت کشتی شهر و اداره ورزش و جوانان برگزار می‌نماید

مسابقات چند جانبه  کشتی جام ولایت
با حضور تیم‌های مطرح استان

#بهارستان_شهر_فرهنگ

https://eitaa.com/sh_baharestan


روابط عمومی شهرداری بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد