تکمیل پروژه لیعصر جنوبی سرعت می گیرد

توقف در ادامه روند عملیات عمرانی بعضی از پروزه ها به دلیل تغییر در مدیریت اجرایی این پروژه ها بوده است

عملیات آسفالت پروژه بلوار ولیعصر جنوبی نیز انجام شد و تجهیزات روشنایی این بلوار نیز خریداری شده و به زودی نصب خواهد شد. 
🔹توقف در ادامه روند عملیات عمرانی بعضی از پروزه ها به دلیل تغییر در مدیریت اجرایی این پروژه ها بوده است که با ثبات در این قسمت، شاهد تسریع در اجرای عملیات اجرایی آن ها خواهیم بود.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد