آگهی مزایده عمومی

روش پلاک های مسکونی - تجاری - خدماتی شهرداری

آگهی مزایده عمومی 
 
فروش پلاک های مسکونی - تجاری - خدماتی شهرداری بهارستان
 
"روابط عمومی شهرداری بهارستان"

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد