حمیدرضا رحیمی سرپرست شرکت عمران شهر بهارستان

احمدرضا پری تبار شهردار اسبق بهارستان به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت عمران منصوب شد.

حمیدرضا رحیمی به عنوان سرپرست شرکت عمران شهر بهارستان معرفی گردید
احمدرضا پری تبار شهردار اسبق بهارستان به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت عمران منصوب شد.
روابط عمومی شهرداری بهارستان ضمن عرض خداقوت به آقایان طباطبایی و صبوری خواه، برای آقایان رحیمی و پری تبار  ،  موفقیت و توفیق روز افزون در مسیر خدمت به مردم لایق و بزرگوار شهر بهارستان را از درگاه خداوند منان مسئلت می‌نماید.

"روابط عمومی شهرداری بهارستان"

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد