دفترچه عوارض محلی

دفترچه عوارض محلی و ارزش محاسباتی شهرداری بهارستان جهت اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۲ شمسی به تصویب رسید .

به اطلاع شهروندان گرامی بهارستان می رساند

 بر اساس مصوبه شماره  ۱۲۴۷۹۶مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ استاندار محترم و جانشین محترم شورای اسلامی شهر بهارستان ، دفترچه عوارض محلی و ارزش محاسباتی شهرداری بهارستان جهت اجرا از ابتدای سال ۱۴۰۲ شمسی به تصویب رسید .

 

"روابط عمومی شهرداری بهارستان"

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد