جشنواره ملی فرهنگی هنری *شهر فرهنگ*

هنرمندان گرامی و فعالین محترم فرهنگ شهروندی سراسر کشور

هنرمندان گرامی و فعالین محترم فرهنگ شهروندی سراسر کشور
 
  •  به جشنواره ملی فرهنگی هنری *شهر فرهنگ* 
 
  • تخصصی ترین جشنواره فرهنگ شهروندی در کشور دعوت هستید.
 
  •  روابط عمومی شهرداری بهارستان اصفهان 
 
@sh_baharestan
شماره همراه فضای مجازی:  ۰۹۱۳۴۸۹۶۲۵۴ 
www.baharestan.ir

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد