این اطلاعیه را به اطلاع شهروندان گرامی شهر بهارستان برسانید

درخصوص کاهش تعرفه بهای خدمات

اطلاعیه روابط عمومی شهرداری بهارستان در خصوص کاهش تعرفه بهای خدمات مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در فیش های نوسازی و کسب و پیشه


این اطلاعیه را به اطلاع شهروندان گرامی شهر بهارستان برسانید.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد