برگزاری ویژه برنامه روز جهانی کودک توسط شهرداری بهارستان

با همکاری مووسه فرهنگی ادبی نوبهار اندیشه برنا بهارستان و با حضور استاد مصطفی رحماندوست

برگزاری ویژه برنامه روز جهانی کودک توسط شهرداری بهارستان
 
با حضور ارزشمند دوستدار کودکان و نوجوانان ایران زمین :
 «استاد مصطفی رحماندوست» ،

شهردار توانمند و فرهنگ دوست شهرمان:
«جناب آقای دکتر شبانی» ، 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد