چهارشنبه بازار بهارستان به روزهای پایانی خود نزدیک می شود...

به گفته محمد شبانی شهردار بهارستان بواسطه درخواست بسیار زیاد مردم، راه اندازی مجدد بازار روز مستلزم جانمایی جدید برای این بازار است که تاکنون به جمع بندی در این زمینه نرسیده ایم

بازار روز یا همان چهارشنبه بازار به آخرین روزهای فعالیت خود رسیده است و شاید فقط یک یا دو بار دیگر شاهد برپایی این بازار در شهر بهارستان باشیم. 
اتمام قرارداد پیمانکار مربوطه و آغاز عملیات ساخت بیمارستان شهر بهارستان در محل زمین چهارشنبه بازار فعلی، دلیل اصلی پایان فعالیت این بازار است.
 
به گفته محمد شبانی شهردار بهارستان بواسطه درخواست بسیار زیاد مردم، راه اندازی مجدد بازار روز مستلزم
 
جانمایی جدید برای این بازار است که تاکنون به جمع بندی در این زمینه نرسیده ایم
.
به گزارش خبرنگار زیتون نیوز، هر چند مردم بهارستان استقبال نسبتا خوبی از این بازار در طول مدت برپایی آن، داشته اند ولی بسیاری از مراجعه کنندگان به این بازار نیز از کم فروشی، کیفیت پایین اجناس، عدم رعایت بهداشت، عدم رعایت شئونات اسلامی، غرفه بندی های نازیبا، نبود آب آشامیدنی و سرویس بهداشتی مناسب گلایه دارند و این نوع بازار را در شان مردم بهارستان نمی دانند.
به نظر می رسد شهرداری بهارستان به عنوان کارفرما و برپا کننده این بازار باید تمامی مشکلات و معضلات قبلی را در صورت برگزار کردن مجدد، برطرف کند و این بازار را در فضایی راه اندازی کند که اولا مزاحمت برای همسایگان مجاور خود نداشته باشد، دوما تمامی مسائل بهداشتی در آن رعایت شود، سوما محصور، مسقف و کف فرش باشد و چهارما میزان دسترسی تمامی مردم به این بازار تا حدود زیادی یکسان باشد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد