معارفه مهندس فلاح به عنوان سرپرست شهرداری بهارستان

جلسه معارفه مهندس فلاح به عنوان سرپرست شهرداری بهارستان در محل دفتر شهردار با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،مدیران و معاونان شهرداری

جلسه معارفه مهندس فلاح به عنوان سرپرست شهرداری بهارستان در محل دفتر شهردار با حضور اعضای محترم شورای اسلامی شهر ،مدیران و معاونان شهرداری

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد