بهارستان در غم حادثه تلخ متروپل آبادان عزادار است

به هموطنان عزیز،به ویژه خوزستانیها و آبادانیهای قهرمان ، علی الخصوص شهروندان گرامی خوزستانی و آبادانی تسلیت عرض می نماییم

به هموطنان عزیز،به ویژه خوزستانیها و آبادانیهای قهرمان ، علی الخصوص شهروندان گرامی خوزستانی و آبادانی شهر بهارستان  تسلیت عرض می نماییم

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد