داستان چند تصویر ساده اما پر از درس

شاید بزرگترین درس این تصاویر همکاری سازنده مسئولین و شهروندان شهر برای زیباتر شدن محیط زندگی است.

داستان یک عکس

به قلم دکتر محمد شبانی شهردار بهارستان

دو شب پیش در واتساپ تصاویری را دریافت نمودم که حاکی از وجود نخاله های ساختمانی مقابل مجتمع پارسه شهر بهارستان بود و شهروند گرامی به نمایندگی از ساکنین مجتمع برای جمع آوری نخاله ها اعلام کمک نمود.  بلافاصله با مهندس هاشمی معاون محترم خدمات شهری تماس گرفته شد و روز گذشته در ساعات ابتدایی صبح پاکسازی منطقه انجام شد تا اینجا یک اتفاق عادی و وظیفه معمولی شهری بود که انجام شد، اما نکته قابل توجه این است که بلافاصله شهروندان دست به عمل شدند و زباله های اطراف مجتمع را نیز پاکسازی کردند و محیط زیباتر  از قبل شد  و در پایان با نوشته های خود،  مجموعه خادمین خود در شهرداری بهارستان را شرمنده لطف و بزرگواری خود نمودند.

شاید بزرگترین درس این تصاویر همکاری سازنده مسئولین و شهروندان  شهر برای زیباتر شدن محیط زندگی است.

#بهارستانشهرفرهنگ
#بهارستان #شهرداریبهارستان #محمدشبانیشهرداربهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد