بازدید دکتر محمد شبانی شهردار بهارستان به همراه معاونین از درمانگاه شبانه روزی رازی

پیگیری روند خدمت رسانی به شهروندان گرامی و همچنین ساخت ساختمان جدید این مجموعه

بازدید دکتر محمد شبانی شهردار بهارستان به همراه معاونین از درمانگاه شبانه روزی رازی  و پیگیری روند خدمت رسانی به شهروندان گرامی و همچنین  ساخت ساختمان جدید این مجموعه

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد