اعلام عمومی تغییرات عوارض محلی سال 1401 شهرداری بهارستان

اعلام عمومی تغییرات عوارض محلی سال 1401 شهرداری بهارستان

به استناد ماده 55 قانون ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و همچنین بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی پیشنهاد افزایش دو فقره تعرفه های عوارض محلی به کدهای تعرفه شماره  102002/01 تحت عنوان عوارض کل زیربنا ساختمانها و مجتمع های آپارتمانی مسکونی و تعرفه شماره 102002/06 تحت عنوان عوارض صدور ‍پروانه (زیربنای) باغ ویلا واقع در محدوده قانونی و حریم و طرح ساماندهی  اراضی مرغ مورد موافقت جانشین شورای اسلامی شهر بهارستان قرار گرفت و مراتب طی نامه شماره  20/1/94010 مورخ 1400/11/09 از استانداری اصفهان جهت اجرا به این شهرداری امر به ابلاغ گردیده است

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد