محمد شبانی شهردار و رئیس ستاد مقابله با کرونای شهر بهارستان دُز سوم واکسن کرونا را نیز در مرکز بهداشتی مهربد تزریق کرد.

واکسن های دُز اول و دوم تزریق شده به ایشان، برکت و دُز سوم پاستو کووک بوده است

محمد شبانی شهردار و رئیس ستاد مقابله با کرونای شهر بهارستان دُز سوم واکسن کرونا را نیز در مرکز بهداشتی مهربد تزریق کرد.
 
 
🔹واکسن های دُز اول و دوم تزریق شده به ایشان، برکت و دُز سوم پاستو کووک بوده است.
شهردار بهارستان و رئیس ستاد مقابله با کرونا در شهر بهارستان پس از دریافت دوز سوم واکسن کرونا از روند خدمت رسانی در مرکز جامع خدمات سلامت شهر بهارستان  بازدید نمود

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد