بازدید های اعضای ستاد مقابله با کرونا از فعالیت اصناف

با توجه به گسترش سویه امیکرون روند بازدید ها تشدید گردیده است

 
گزارش بازدید مشترک اعضای ستاد مقابله با کرونا شهر بهارستان  در روزدو شنبه، ۱۳ دیماه درشیفت عصر در راستای رعایت پروتکل های بهداشتی جهت پیشگیری ازشیوع ویروس کرونا به ویژه سویه جدید ویروس امیکرون به شرح زیر می باشد:
 
 📝 بازدید از مراکز تهیه و توزیع موادغذایی( فروشگاههای بزرگ ورستوران ها) و اماکن عمومی: ۱۵ واحد
 
 
📝 کلرسنجی: ۴ مورد
 
📝 سنجش با تجهیزات پرتابل: ۸ مورد
 
📝 تعداد افراد آموزش دیده :۳۵ نفر

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد