اعلام تخفیف عوارض شهرداری تا پایان سال 1400

شهروندان گرامی می توانند جهت بهره مندی از این تخفیف به شهرداری بهارستان مراجعه نمایند

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد