دیدار سرپرست شهرداری، امام جمعه وجمعی از مدیران شهری با مهندس فرمانی مدیرکل اداره استاندارداستان اصفهان بمناسبت روزجهانی استاتدارد

به مناسبت هفته استاندارد

دیدار سرپرست شهرداری، امام جمعه وجمعی از مدیران شهری با مهندس فرمانی مدیرکل اداره استاندارداستان اصفهان بمناسبت روزجهانی استاتدارد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد