آقای مهندس هاشمی سرپرست خدمات شهری شهرداری بهارستان شد

از خدمات مهندی سعید استادی تجلیل به عمل آمد

 آقای مهندس هاشمی سرپرست خدمات شهری شهرداری بهارستان شد
 
🔷 ظهر امروز آقای مهندس هاشمی به عنوان سرپرست جدید خدمات شهری شهرداری بهارستان معرفی  و  از زحمات آقای مهندس سعید  استادی  با حضور سرپرست  محترم شهرداری  و دیگر مدیران شهری در شهرداری بهارستان  تجلیل به عمل آمد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد