داود بحیرایی سرپرست شهرداری بهارستان شد

باابلاغ مکتوب استاندار اصفهان

 
باابلاغ مکتوب استاندار اصفهان
داود بحیرایی سرپرست شهرداری بهارستان شد
 
🔹 پس از ابطال انتخابات شورای اسلامی شهر بهارستان ،مستند به ماده ۹۹ و تبصره ۸۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۷۵ و اصلاحات بعدی آن ،با ابلاغ مکتوب استاندار اصفهان آقای دکتر عباس رضایی در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ،مهندس داوود بحیرایی شهردار سابق بهارستان،رسمأ به عنوان سرپرست منصوب گردید و تا انتخاب شهردار به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد