معارفه مهندس بحیرایی شهردار جدید بهارستان

معارفه جناب آقای مهندس بحیرایی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات شهرداری بهارستان برگزار گردید.

معارفه جناب آقای مهندس بحیرایی با حضور مسئولین استانی و شهرستانی در سالن اجتماعات شهرداری بهارستان برگزار گردید.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد