رزومه مهندس داود بحیرایی شهردار بهارستان

١. مدیریت اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان ٢. مدیر ارزشیابی و نظارت سازمان پارکهای شهرداری اصفهان ٣. معاون خدمات شهری منطقه ۵ شهرداری اصفهان ۴. معاون خدمات شهری منطقه ١ شهرداری اصفهان ۵. سرپرست شهرداری سپاهان شهر اصفهان

١. مدیریت اداره خدمات شهری شهرداری اصفهان ٢. مدیر ارزشیابی و نظارت سازمان پارکهای شهرداری اصفهان ٣. معاون خدمات شهری منطقه ۵ شهرداری اصفهان ۴. معاون خدمات شهری منطقه ١ شهرداری اصفهان ۵. سرپرست شهرداری سپاهان شهر اصفهان ۶. مشاور شهردار کرمانشاه ٧. مشاور معاون خدمات شهری شهرداری کرمانشاه ٨. مدیر مجموعه فرهنگی تفریحی کوه صفه اصفهان ٩. مشاور مدیرعامل اتوبوسرانی اصفهان و حومه ١٠. مسئول فضای سبز منطقه ١٠ شهرداری اصفهان ١١. رئیس هیئت دوچرخه سواری استان اصفهان ١٢. رئیس هیئت اسکیت استان اصفهان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد