اولین نشست خبری شهردار جدید با اصحاب رسانه

اولین نشست خبری مهندس داود بحیرایی شهردار جدید بهارستان با اصحاب رسانه با حضور جمع زیادی از خبرنگاران استانی و شهر بهارستان از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در دفتر شهردار برگزار گردید.

اولین نشست خبری مهندس داود بحیرایی شهردار جدید بهارستان با اصحاب رسانه با حضور جمع زیادی از خبرنگاران استانی و شهر بهارستان از ساعت ۱۳ الی ۱۶ در دفتر شهردار برگزار گردید. شهردار بهارستان مهمترین برنامه خود را تکمیل پروژه های ناتمام عنوان نمود و از رسانه ها خواست بذر امید را در دل مردم بکارند. بحیرایی با اشاره به این موضوع که شهر باید برنامه دراز مدت داشته باشد گفت نمی شود هر شهرداری که انتخاب می شود خارج از این برنامه عمل نماید. مهندس داود بحیرایی از دستور خود برای عدم برگزاری جلسات در زمان اداری خبر داد و گفت وقت ارباب رجوع ارزشمند است و مردم نبایند معطل بمانند. شهردار جدید بهارستان در پاسخ به خبرنگاران در خصوص دخالت اشخاص در روند کار شهرداری با اشاره به فصل الخطاب بودن قانون گفت حرف اول و آخر ما قانون است و اجازه اعمال نظر فراتر از قانونی به هیچ فردی داده نخواهد شد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد