جلسه شهرداران استان درتالارشهروند

حضور مهندس داود بحیرایی شهردار بهارستان در جلسه شهرداران استان باحضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری درتالارشهروند

حضور مهندس داود بحیرایی شهردار بهارستان در جلسه شهرداران استان باحضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری درتالارشهروند

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد