دیدار از سازمان حمل و نقل به مناسبت روز حمل و نقل

دیدار مدیر روابط عمومی شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بهارستان از سازمان حمل و نقل همگانی شهر بهارستان به مناسبت ۲۶ آذر و روز حمل و نقل

دیدار مدیر روابط عمومی شهرداری و اعضای محترم شورای اسلامی شهر بهارستان از سازمان حمل و نقل همگانی شهر بهارستان به مناسبت ۲۶ آذر و روز حمل و نقل

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد