پروژه عظیم فیبرنوری به مساحت ۱۳۰ کیلومتر و با سرمایه گذاری به ارزش ۶۵۰ میلیارد ریال

با مشارکت شهرداری بهارستان به بهره برداری رسید

پروژه عظیم فیبرنوری به مساحت ۱۳۰ کیلومتر و با سرمایه گذاری به ارزش ۶۵۰ میلیارد ریال با مشارکت شهرداری بهارستان به بهره برداری رسید

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد