شهردار بهارستان قبل از این که مدیر باشد بسیجی است و این مورد را امتحان کردم و به بنده ثابت شد.

سردار حاج اکبر پاکزاد یادگار هشت سال دفاع مقدس در ارتباط با فعالیت‌های سازنده شهرداری بهارستان گفت

یکی دیگر از سخنرانان آیین امروز شهرداری بهارستان سردار حاج اکبر پاکزاد یادگار هشت سال دفاع مقدس بود که در ارتباط با فعالیت‌های سازنده شهرداری بهارستان گفت:

🔹شهردار بهارستان قبل از این که مدیر باشد بسیجی است و این مورد را امتحان کردم و به بنده ثابت شد.

🔹ایشان جایگاه خوبی در پیشگاه الهی دارد چون خالصانه کار کرد و دلش برای این شهر سوخت.

🔹امیدوارم شهردار جدید راه ایشان را ادامه دهد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد