شهردار بهارستان به کار خود ادامه می دهد

🔹بدین ترتیب تا اعلام رسمی از طرف مدیر امور شهری استانداری اصفهان مبنی بر معرفی سرپرست یا شهردار جدید، داوود بحیرایی به فعالیت خود در سمت شهردار بهارستان ادامه می دهد.

🔻شهردار بهارستان به کار خود ادامه می دهد

🔹با توجه به این که داوود بحیرایی شهردار بهارستان در آخرین روزهای فعالیت خود در ساختمان شهرداری، جلسه خداحافظی نیز ترتیب داده بود ولی تاکنون پایان کار ایشان از سوی استانداری اصفهان اعلام‌ نشده است.

🔹بدین ترتیب تا اعلام رسمی از طرف مدیر امور شهری استانداری اصفهان مبنی بر معرفی سرپرست یا شهردار جدید، داوود بحیرایی به فعالیت خود در سمت شهردار بهارستان ادامه می دهد.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد