پروژه عظیم آسفالت ریزی در شهر بهارستان به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری ادامه دارد

خبری خوش/آسفالت مجموعه دریاچه زیتون به همت شهرداری در حال انجام است

پروژه عظیم آسفالت ریزی در شهر بهارستان به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری ادامه دارد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد