مانور اطلاع رسانی ستاد مقابله با کرونا در شهر بهارستان

در روزهای مختلف جهت اطلاع رسانی مصوبات به شهروندان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد