آسفالت ریزی و لکه گیری خیابان های سطح شهر بهارستان به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری بهارستان

تا پایان فصل بهار این پروژه ادامه خواهد یافت

آسفالت ریزی و لکه گیری خیابان های سطح شهر بهارستان به همت معاونت عمران و شهرسازی شهرداری بهارستان در حال انجام می باشد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد