کلیه اماکن تفریحی گردشگری و پارک های شهر بهارستان از امروز تعطیل می‌شود و توقف در اطراف آن نیز ممنوع می باشد و مسیرهای منتهی به آن نیز مسدود می گردد

بر اساس دستورالعمل ابلاغی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان اصفهان و نامه دبیر محترم ستاد استان،

بر اساس دستورالعمل ابلاغی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان اصفهان  و نامه دبیر محترم ستاد استان، کلیه اماکن تفریحی گردشگری و پارک های شهر بهارستان از امروز تعطیل می‌شود و توقف در اطراف آن نیز ممنوع می باشد و مسیرهای منتهی به آن نیز مسدود می گردد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد