بازدید شبانه‌ مهندس سعید استادی معاون محترم خدمات شهری شهرداری بهارستان به همراه مدیران مجموعه خدمات شهری

از روند جمع آوری زباله در سطح شهر در ایام تعطیلات نوروز و گفتگو با شهروندان و مدیران مجتمع های مسکونی در ارتباط با خدمت رسانی مناسب در این ایام

بازدید شبانه‌ مهندس سعید  استادی معاون محترم خدمات شهری شهرداری بهارستان به همراه مدیران مجموعه خدمات شهری، از روند  جمع آوری زباله در سطح شهر در ایام تعطیلات نوروز و گفتگو با شهروندان و مدیران مجتمع های مسکونی در ارتباط با خدمت رسانی مناسب در این ایام توسط نیروهای خدوم خدمات شهری و بررسی مشکلات و کاستی ها در گفتگوی مستقیم با شهروندان گرامی و مدیران محترم مجتمع های مسکونی

#شهرداری_بهارستان
#شورایاسلامیشهر
#بهارستانشهرفرهنگ
#معاونتخدماتشهریشهرداریبهارستان
#بهاستقبالبهار

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد