لایحه بودجه پیشنهادی 1400 شهرداری بهارستان جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر تقدیم گردید

با افزایش ١١٢ درصدی نسبت به سال گذشته

#خبر_ویژه

مهندس داوود بحیرایی شهردار بهارستان با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر، لایحه بودجه پیشنهادی  سال ١٤٠٠ شهرداری بهارستان  به مبلغ  دو هزار و چهل و شش میلیارد ریال ، با افزایش ١١٢ درصدی نسبت به سال گذشته را  جهت بررسی و تصویب ، تقدیم شورای اسلامی شهر بهارستان نمود.#خدمتی_ماندگار

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد