برنامه رادیویی جذاب و پرطرفدار موج جوونی از رادیو جوان از شهر بهارستان

پنج شنبه ۳۰ بهمن ۹۹ ساعت ۱۹ الی ۲۰ و جمعه اول اسفند ۹۹ از ساعت ۱۹ الی ۲۰

شنونده باشید

برنامه رادیویی جذاب و پرطرفدار موج جوونی از رادیو جوان

 پنج شنبه ۳۰ بهمن ۹۹ ساعت ۱۹ الی ۲۰

و جمعه اول اسفند ۹۹ از ساعت ۱۹ الی ۲۰

 از شهر دانایی محور بهارستان

 با حضور مسئولین و نخبگان شهر بهارستان

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد