جمعه های زیبا مهمان مجتمع های شما

طرحی که هفته به هفته جامع تر از قبل تقدیم همشهریان عزیز می گردد

جمعه های زیبا مهمان مجتمع های شما مورخ ۹۹/۱۰/۰۳ ویژه هیئت مدیره های مجتمع های سطح شهر

مجتمع سروناز ساعت ۱۰ صبح که باتوجه به موقعیت مکانی مجتمع درمسجدامام محمدباقر ع این نشست درنمازخانه مسجدبرگزارگردید

مجتمع شفق۱ ساعت ۱۱

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد