معارفه مهندس سعید استادی معاون خدمات شهری

مراسم معارفه مهندس سعید استادی به عنوان معاون جدید خدمات شهری با حضور اعضای شورای شهر، معاونین و پرسنل شهرداری در دفتر شهردار بهارستان برگزار و زحمات مهندس فرزین زالی سرپرست معاونت خدمات شهری تقدیر گردید.

مراسم معارفه مهندس سعید استادی به عنوان معاون جدید خدمات شهری با حضور اعضای شورای شهر، معاونین و پرسنل شهرداری در دفتر شهردار بهارستان برگزار و زحمات مهندس فرزین زالی سرپرست معاونت خدمات شهری تقدیر گردید.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد