مراسم تکریم ومعارفه مدیرعامل سازمان مدیریت حمل نقل شهرداری بهارستان

مراسم تکریم آقای رحمتی مدیر عامل قبلی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان و معارفه آقای مهندس عبداله ایوبی (مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهارستان با حفظ سمت) سرپرست جدید این سازمان با حضور اعضای شورای شهر، معاونین و پرسنل شهرداری صبح امروز در دفتر شهردار بهارستان برگزار گردید.

مراسم تکریم آقای رحمتی مدیر عامل قبلی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان و معارفه آقای مهندس عبداله ایوبی (مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بهارستان با حفظ سمت) سرپرست جدید این سازمان با حضور اعضای شورای شهر، معاونین و پرسنل شهرداری صبح امروز در دفتر شهردار بهارستان برگزار گردید.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد