گزارش تصویری از برگزاری موفق طرح جمعه های زیبا مهمان مجتمع های شما

به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان با استقبال شهروندان گرامی و رعایت پروتکل های بهداشتی

گزارش تصویری از برگزاری موفق اولین روز طرح جمعه های زیبا مهمان مجتمع های شما به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر بهارستان با استقبال شهروندان گرامی و رعایت پروتکل های بهداشتی

 

این طرحج هر هفته روزهای جمعه در مجتمع های مسکونی سطح شهر برگزار می گردد

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد