خلاصه عملکرد یکساله سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

به مناسبت هفته حمل و نقل رانندگان و راهداری

خلاصه عملکرد یکساله سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد