🔻برگزاری اولین جلسه بررسی پروانه مسکن ملی شهر بهارستان واقع در اراضی ۱۸۵ هکتاری

مجید رفیعی معاون عمران و شهرسازی شهرداری بهارستان عنوان کرد:مجید رفیعی معاون عمران و شهرسازی شهرداری بهارستان:

🔹در جلسه روز سه شنبه ۱۶ آذر ماه ۹۹ که با حضور اینجانب و معاون شهرسازی شرکت عمران و انجمن انبوه سازان برگزار شد مقرر گردید پس از ابلاغ طرح توسط شورای عالی معماری شهری و ارائه نقشه ها توسط شرکت انبوه سازان، صدور پروانه توسط شهرداری بهارستان برابر با ضوابط و مقررات به صورت ویژه انجام شود.

🔹حسب قانون مقرر گردید تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه در ارتباط با اراضی ۱۸۵ هکتاری توسط شرکت عمران شهر بهارستان جهت شهرداری اعمال شود.
#شهرداری_بهارستان
#شورایاسلامیشهر_بهارستان
https://www.instagram.com/p/CIjA1TiBNZT/?igshid=1icf12h2zbo54

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد