کاشت ده هزار مترمربع گل فصل در باغچه ها ی میادین و بوستانهای سطح شهر

مهندس سعید استادی معاون خدمات شهری شهرداری بهارستان

مهندس سعید استادی معاون خدمات شهری شهرداری بهارستان:
کاشت ده هزار مترمربع گل فصل در باغچه ها ی میادین و بوستانهای سطح شهر توسط معاونت خدمات  شهری شهرداری بهارستان در حال انجام است. در فصول مختلف سال استفاده از گلهای فصلی در راستای ایجاد نشاط و زیبایی در سطح شهر در دستور کار معاونت خدمات شهری شهرداری بهارستان قرار دارد .


#خدمتی_ماندگار
#شهرداری_بهارستان
#شورایاسلامیشهر_بهارستان
#معاونتخدماتشهریشهرداریبهارستان

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد