فراخوان پروژه تجهیز و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو بهارستان

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان روز چهار شنبه مورخ 99/9/12 به دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مراجعه نمایند

بسمه تعالی

  قابل توجه متقاضیان محترم                           

               با توجه به انجام فراخوان پروژه تجهیز و راه اندازی مرکز معاینه فنی خودرو بهارستان و مهلت مقرر جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان از تاریخ 99/9/1 تا تاریخ 99/9/14 خواهشمند است نظر به تعطیلی یک هفته ای ادارات؛ در صورت تمایل به شرکت در فراخوان مذکور؛ متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد و مدارک فراخوان روز چهار شنبه مورخ 99/9/12 به دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری مراجعه نمایند.

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد