شهرداری بهارستان، موفق در جذب درآمد

محمدرضا فلاح معاون اداری مالی شهرداری بهارستان از درآمد مطلوب شهرداری بهارستان گزارش می دهد

شهرداری بهارستان، موفق در جذب درآمد

محمدرضا فلاح معاون اداری مالی شهرداری بهارستان:

🔹 به حمدالله علی رغم تعطیلی های گسترده از ابتدای سال تاکنون به خاطر وضعیت بحرانی ویروس کرونا درآمد شهرداری بهارستان بسیار مطلوب و قابل قبول بوده است.
 

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد