خبرهای خوش از مرکز معاینه فنی شهر بهارستان

 طی بازدید  مهندس داود بحیرایی شهردار بهارستان ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از ساختمان در حال تکمیل مرکز معاینه فنی شهر بهارستان، اعلام شد که مجوزات و امور اداری مرتبط با مرکز معاینه فنی شهر بهارستان انجام شده است و پس از تکمیل ساختمان و فضاسازی مناسب، طی فراخوانی این  مجموعه  به بخش خصوصی واگذار می گردد و امیدواریم هر چه سریعتر با راه اندازی این مرکز شهروندان گرامی بتوانند در شهر بهارستان از وجود مرکز معاینه فنی بهره مند شوند

https://www.instagram.com/p/CG-C-NGAfYh/?igshid=pwcq0ptmeq4j

©Baharestan.irکلیه حقوق مادی و معنوی برای شهرداری بهارستان محفوظ می باشد